Marcel Terlouw | Fotografie en Video

 

Politiek

 

Samen

Alleen met elkaar kunnen wij onze leefomgeving veranderen in een groene, prettige, sociale stad. Een stad waar plek is voor iedereen, gelijke kansen, een stad waarin geleefd, gespeeld, geleerd en gewerkt wordt, waarin mensen gelukkig kunnen zijn, waar ruimte is voor alle culturen en overtuigingen, Meedenken en meedoen is de basis om tot goede besluiten te kunnen komen, inspraak, participatie.


Duurzaam

In de komende jaren zal onze energievoorziening drastisch veranderen, we moeten van het gas af en andere manieren zoeken om onze huizen van warmte en elektriciteit te voorzien, energietransitie. Energieprijzen schieten omhoog, waardoor mensen hun rekening niet meer kunnen betalen, energiearmoede. Duurzaam en circulair bouwen, Isolatie van bestaande woningen en het plaatsen van zonnepanelen, vooral op de vele platte bedrijfsdaken, is noodzakelijk om de klimaat en ennergiecrisis het hoofd te bieden. Tevens moeten we op zoek naar warmtebronnen om onze woningen te verwarmen, bv. Geo-thermie, warmtepompen.

Samen duurzaam

Een economie waarin winst van ondergeschikt belang is aan gezondheid, welzijn, levensgeluk, kansen en mogelijkheden voor iedereen, is een noodzaak om de aarde leefbaar te houden , circulaire-, donut-economie. Met elkaar en door onze eigen manier van leven te veranderen kunnen we de aarde weer gezond maken voor volgende generaties.

Marcel Terlouw

Voor deze onderwerpen wil ik mij met grote passie inzetten in de gemeenteraad van Leiden. Met mijn kritische blik en creatieve geest kan ik in de fractie van Groen Links het verschil maken. Ik ben een voorstander van het dualisme, waarin de raad een eigen rol en verantwoordelijkheid kiest. GroenLinks kiezers verdienen een fractie met een grote diversiteit in culturele achtergrond, gender identiteit, opleiding, ervaring en leeftijd. Als fotograaf ben ik op vele plekken in de wereld en in Nederland geweest waar mensen het moeilijk hebben of niet mee kunnen doen, simpelweg vanwege hun afkomst, sociale status, opleiding of overtuiging. Ik zou mij heel graag nog 4 jaar inzetten voor de inwoners van Leiden, om de stad socialer, leefbaarder en toekomst bestendig te maken. Daarvoor vraag ik jouw stem.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston